Зошто Центар за Биоинформатика?

Живееме во брзо растечко општество кое на дневно ниво бара се повеќе залагање, концентрација и енергија од наша страна. Умор, нерасположение, депресија, откажување од спорт поради немање време и сила, нередовна исхрана се веќе последица од ваквиот модерен начин на живот.

Самиот физиолошки процес на стареење, загадена животна средина, контиуниран стрес доведува до послаба функција на клетките и дополнително ја влошува нашата здравствена состојба.

Што е она што му треба на секој од нас со ваков начин на живот?

Превенција, враќање на клетките во нормална функција и регенерација. Тоа значи младост, тоа значи желба за дружење, за креативност, тоа значи елан за работа, сила за спортување и здравје. Тоа значи подобар квалитет на живот.

Применета Биоинформатика

Човечкиот организам е совршен компјутер, составен од хардвер и софтвер. Познавањето на меѓуклеточниот програмски јазик на нашиот тим му дава можност со специфични софтверски инструкции да ги врати клетките во нивната нормална функција и уште поважно да се постигне регенерација.

Инвестирај во себе и во своето здравје.

Со почит,
Тимот на Центар за Биоинформатика.

БИОИНФОРМАТИЧКО РЕШЕНИЕ