Сведоштва

Новости

Центарот за биоинформатика направи уникатна апликација која лекува со звук и светлина! 


Центарот за биоинформатикa веќе неколку години во Македонија ги применува принципите на биоинформатиката, наука која ги проучува софтверските системи на биолошките организми.


Прочитај повеќе

Како што појаснивме пред малку Применетата Биоинформатика за главен и основен инструмент на делување ги користи и употребува специфичните клеточни биолошки јазици.

Во пракса тоа се применува на начин што прво се прави скрининг однсоно мерење и слушање на меѓуклеточната комуникација со помош на компјутерски инстументи кои имаат можност да ги снимаат клеточните сигнали и конвертираат во електричен и компјутерски сигнал кои ние го анализираме односно читаме и потоа по тој скрининг одредуваме кои клеточни сигнали информации односно со кои зборови и реченици наједноставно да им укажеме на клетките на заболениот орган или ткиво каде е настанат проблемот и како да го корегираат истите за да финално постигнеме самоизлекување на таа болест и состојба.

Веќе сметам дека ги појаснивме механизмите врз кои се лекува сега може повторно едноставно да објасниме како личи лекувањето. Преносот на имформација соодветна за одредена болест се врши со помош на медиуми кои може да ги обајсниме еднсотавно ако земеме пример од секојдневниот живот и употребата на хардверски и софтверски уреди.

Преносот на информација наликува слично на преносот на еден филм или музика од еден на друг компјутер со употреба на пример ЦД диск, УСБ мемориски стик, или пренос на истите преку блутут или ви фи. Што значи дека ние информациите и сигналите ги генерираме, модулираме, пакуваме и потоа запишуваме на медиум кој е во случајот или одреден тип на метал или светлосен и звучен сигнал кој потоа или се прилепува на кожа со помош на обичен фластер или се користи така што од компјутер или паметен телефон во одреден период од денот се пушта тој видео и аудио фајл и на тој начин се пренесува предходно запишаната специфична информација за одредена состојба или болест. На тој начин просто кажана и едноставно употребливо се пренесува информацијата до човекот кој сака да ја промени својата здравствена состојба со помош на давање на конструктивни инфомации и сигнали на своите клетки.

Зошто Центар за Биоинформатика?

Живееме во брзо растечко општество кое на дневно ниво бара се повеќе залагање, концентрација и енергија од наша страна. Умор, нерасположение, депресија, откажување од спорт поради немање време и сила, нередовна исхрана се веќе последица од ваквиот модерен начин на живот.

Самиот физиолошки процес на стареење, загадена животна средина, контиуниран стрес доведува до послаба функција на клетките и дополнително ја влошува нашата здравствена состојба.

Што е она што му треба на секој од нас со ваков начин на живот?

Превенција, враќање на клетките во нормална функција и регенерација. Тоа значи младост, тоа значи желба за дружење, за креативност, тоа значи елан за работа, сила за спортување и здравје. Тоа значи подобар квалитет на живот.

Применета Биоинформатика

Човечкиот организам е совршен компјутер, составен од хардвер и софтвер. Познавањето на меѓуклеточниот програмски јазик на нашиот тим му дава можност со специфични софтверски инструкции да ги врати клетките во нивната нормална функција и уште поважно да се постигне регенерација.

Инвестирај во себе и во своето здравје.

Со почит,
Тимот на Центар за Биоинформатика.

БИОИНФОРМАТИЧКО РЕШЕНИЕ