Сведоштва

Новости

Центарот за биоинформатика направи уникатна апликација која лекува со звук и светлина! 


Центарот за биоинформатикa веќе неколку години во Македонија ги применува принципите на биоинформатиката, наука која ги проучува софтверските системи на биолошките организми.


Прочитај повеќе

Зошто Центар за Биоинформатика?

Живееме во брзо растечко општество кое на дневно ниво бара се повеќе залагање, концентрација и енергија од наша страна. Умор, нерасположение, депресија, откажување од спорт поради немање време и сила, нередовна исхрана се веќе последица од ваквиот модерен начин на живот.

Самиот физиолошки процес на стареење, загадена животна средина, контиуниран стрес доведува до послаба функција на клетките и дополнително ја влошува нашата здравствена состојба.

Што е она што му треба на секој од нас со ваков начин на живот?

Превенција, враќање на клетките во нормална функција и регенерација. Тоа значи младост, тоа значи желба за дружење, за креативност, тоа значи елан за работа, сила за спортување и здравје. Тоа значи подобар квалитет на живот.

Применета Биоинформатика

Човечкиот организам е совршен компјутер, составен од хардвер и софтвер. Познавањето на меѓуклеточниот програмски јазик на нашиот тим му дава можност со специфични софтверски инструкции да ги врати клетките во нивната нормална функција и уште поважно да се постигне регенерација.

Инвестирај во себе и во своето здравје.

Со почит,
Тимот на Центар за Биоинформатика.

БИОИНФОРМАТИЧКО РЕШЕНИЕ